Identifikace materiálu
Čj. OVA 415/19 PID ALBSBBLGFENC
Čj. předkladatele 46400/19 Datum autorizace 26.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Mikuláše Ferjenčíka, Jana Lipavského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 464)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova daň z příjmu
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je stanovit limit pro osvobození od daně v případě příjmu z úplatného převodu cenného papíru a z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu. Dále se navrhuje zvýšit základní slevu na dani na poplatníka a slevu na dani na manžela.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.5.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 20.5.2019 Číslo Sněmovního tisku 464 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 347 ze dne 20.5.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(167 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(122 kB)
(60 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.4.2019 – 9.5.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPSV , MSP , MZD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBCCHSN5Y.doc 25 kB 20.5.2019
Stanovisko st_ALBSBCCHSN5Y.doc 60 kB 20.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk