Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBBAD2VD2
Čj. předkladatele 162/2019-LO-SP Datum autorizace 16.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova justice; odvolání z funkce; organizace justice; sankce; soudnictví
Oblast práva Ústavní právo/Moc soudní a organizace soudů; Trestní právo/Trestní právo procesní
Důvod předložení Návrh zákona je zpracován v souladu s Plánem legislativních prací vlády pro rok 2019.
Popis Cílem novely zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů je posílení záruk zákonnosti zavedením instančního přezkumu na základě opravného prostředku. Dále je cílem zvýšení efektivity řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, a to prostřednictvím více opatření.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.5.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.4.2019 – 20.5.2019 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-EK , Komora-NK , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , NSZ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBBAD2VD2.doc 76 kB 16.4.2019
Návrh usnesení us_ALBSBBAD2VD2.doc 34 kB 16.4.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBBAD2VD2.doc 32 kB 16.4.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBBAD2VD2.doc 248 kB 16.4.2019
Materiál ma_ALBSBBAD2VD2.docx 58 kB 16.4.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBBAD2VD2.doc 642 kB 16.4.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBBAD2VD2.docx 71 kB 16.4.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBBAD2VD2.pdf 278 kB 16.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk