Identifikace materiálu
Čj. OVA 706/19 PID ALBSBB2HELAA
Čj. předkladatele MZP/2019/410/310 Datum autorizace 8.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova nebezpečné látky a odpady; odpady; životní prostředí - složky
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Odpady
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2019
Popis Předmětem úpravy navrhovaného zákona je mj. nastavení podmínek plnění povinnosti zpětného odběru, včetně stanovení minimální hustoty sběrné sítě, zavedení možnosti určení pověřeného zástupce pro zahraniční osoby uvádějící obaly na trh nebo do oběhu v ČR, úprava způsobu stanovení výše poplatků za sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů ze strany autorizované obalové společnosti (dále jen „AOS“) nebo stanovení nových povinností pro AOS (např. provádět tzn. ekomodulaci či ověřování údajů). Dále novelou dochází k úpravě definic, např. doplnění definic kompozitního obalu nebo oxo-rozložitelného plastového obalu, a současně se některé definice uvádějí do souladu se zákonem o odpadech.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.12.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 9.12.2019 Číslo Sněmovního tisku 679 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 859 ze dne 9.12.2019
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(177 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.4.2019 – 9.5.2019 Adresa připomínek eklep@mzp.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBJQH3N4V.docx 21 kB 11.12.2019
Materiál ma_ALBSBJQH3N4V.docx 152 kB 11.12.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBJQH3N4V.docx 368 kB 11.12.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBJQH3N4V.docx 24 kB 11.12.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBJQH3N4V.doc 397 kB 11.12.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSBJQH3N4V.docx 52 kB 11.12.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBJQH3N4V.docx 299 kB 11.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk