Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBB2G8FLR
Čj. předkladatele MSP-93/2019-LO-SP/3 Datum autorizace 8.4.2019
Popis
Název materiálu Nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova konkurz a vyrovnání
Oblast práva Civilní právo procesní/Insolvence a konkurz
Důvod předložení Návrh nařízení vlády se předkládá v návaznosti na schválenou novelu insolvenčního zákona, kterou byla společně s kombinací oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty zakotvena ochrana přiměřeného obydlí dlužníka.
Popis Cílem předkládaného nařízení vlády je stanovit způsob určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, jako výjimku z pravidla zpěněžování celé majetkové podstaty.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.5.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.4.2019 – 30.4.2019 Adresa připomínek dhosek@msp.justice.cz
Připomínková místa ČSÚ , KML , KOM , Komora-ČAK , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBB2G8FLR.docx 74 kB 8.4.2019
Návrh usnesení us_ALBSBB2G8FLR.docx 31 kB 8.4.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBB2G8FLR.docx 18 kB 8.4.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBB2G8FLR.docx 43 kB 8.4.2019
Materiál ma_ALBSBB2G8FLR.docx 27 kB 8.4.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBB2G8FLR.pdf 315 kB 8.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk