Identifikace materiálu
Čj. OVA 298/19 PID ALBSBATBT4IE
Čj. předkladatele 43600/19 Datum autorizace 1.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Julia Špičáka a Stanislava Fridricha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 436)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova školství; školy a školská zařízení
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je uložit ředitelům škol povinnost zveřejňovat školní vzdělávací program, vzdělávací program pro vyšší odborné vzdělávání a výroční zprávu o činnosti školy způsobem umožňujícím dálkový přístup, vztáhnout § 111a pouze na zařízení zřizovaná státem, krajem, obcí či dobrovolným svazkem obcí a zřizovat obligatorně školskou radu ve školách, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí či svazkem obcí, pouze tehdy, navrhne-li to kvalifikované množství těch, jejichž zájmy má školská rada zastupovat.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.4.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 15.4.2019 Číslo Sněmovního tisku 436 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 247 ze dne 15.4.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(166 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(127 kB)
(44 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.4.2019 – 5.4.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MO , MPSV , MŠMT , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBBA8BHFI.doc 26 kB 16.4.2019
Stanovisko st_ALBSBBA8BHFI.doc 44 kB 16.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk