Identifikace materiálu
Čj. OVA 264/19 PID ALBSBAD9KRYU
Čj. předkladatele 42200/19 Datum autorizace 18.3.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Radka Holomčíka, Dany Balcarové, Jana Zahradníka, Jana Hrnčíře, Vlastimila Válka, Petra Pávka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 422)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova pohonné hmoty; zemědělství; znečištění ovzduší
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Ovzduší
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zrušit povinnost přimíchávání biologických složek do pohonných hmot.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.4.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 8.4.2019 Číslo Sněmovního tisku 422 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 226 ze dne 8.4.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(166 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(129 kB)
(54 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.3.2019 – 25.3.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MF , MPO , MZE , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBB38WTXT.doc 26 kB 9.4.2019
Stanovisko st_KORNBB38WTXT.doc 54 kB 9.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk