Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBA8HYRL8
Čj. předkladatele MPO 1920/19/71600/01000 Datum autorizace 20.3.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o technických a provozních podmínkách amatérské služby a družicové amatérské služby
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova technické předpisy; telekomunikace
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Mediální právo (tisk; rozhlas; televize; internet)
Důvod předložení Materiál je předkládán na základě § 16 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
Popis Stanovení nezbytných a minimálních národních technických a provozních pravidel pro provozování amatérské radiokomunikační služby, a to bez nároku na rozšíření administrativní činnosti jak na straně radioamatérů, tak na straně státní správy.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.12.2019 Stav materiálu 8PK - zařazeno na jednání PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.3.2019 – 10.4.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČTÚ , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBHQK5WJH.docx 110 kB 18.11.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBHQK5WJH.doc 38 kB 18.11.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBHQK5WJH.docx 56 kB 18.11.2019
Materiál ma_ALBSBHQK5WJH.doc 203 kB 18.11.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSBHQK5WJH.docx 76 kB 18.11.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBHQK5WJH.docx 521 kB 18.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk