Identifikace materiálu
Čj. OVA 242/19 PID ALBSBA7KFVBN
Čj. předkladatele 42100/19 Datum autorizace 12.3.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 421)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova komunikace; smluvní vztahy
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Doprava a komunikace
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je usnadnit spotřebiteli změnu mobilního operátora tím, že se v zákoně o elektronických komunikacích stanoví výpovědní doba v délce 7 dnů pro případ přechodu ze smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti uzavřené mezi spotřebitelem a operátorem na dobu určitou na smlouvu na dobu neurčitou.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.4.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 1.4.2019 Číslo Sněmovního tisku 421 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 215 ze dne 1.4.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(167 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(124 kB)
(62 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.3.2019 – 21.3.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa ČTÚ , KOM , MPO , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBATH474A.doc 26 kB 1.4.2019
Stanovisko st_KORNBATH474A.doc 62 kB 1.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk