Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSBA7KFVBN
Čj. předkladatele 42100/19 Datum autorizace 12.3.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 421)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova komunikace; smluvní vztahy
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Doprava a komunikace
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je usnadnit spotřebiteli změnu mobilního operátora tím, že se v zákoně o elektronických komunikacích stanoví výpovědní doba v délce 7 dnů pro případ přechodu ze smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti uzavřené mezi spotřebitelem a operátorem na dobu určitou na smlouvu na dobu neurčitou.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.3.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku 421 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.3.2019 – 21.3.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa ČTÚ , KOM , MPO , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_ALBSBA7KFVBN.pdf 231 kB 12.3.2019
Obálka ob_ALBSBA7KFVBN.doc 90 kB 12.3.2019
Návrh usnesení us_ALBSBA7KFVBN.doc 50 kB 12.3.2019
Materiál ma_ALBSBA7KFVBN.pdf 645 kB 12.3.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk