Identifikace materiálu
Čj. OVA 227/19 PID ALBSB9XH9VFE
Čj. předkladatele 41800/19 Datum autorizace 4.3.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Jana Farského, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 418)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova náhrada škody
Oblast práva Občanské právo/Náhrada újmy a bezdůvodné obohacení
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je snaha o explicitní vyjádření povinnosti státu či územních samosprávných celků požadovat regresní úhradu po těch, kteří se podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí či nesprávném úředním postupu, kterým byla způsobena škoda fyzické či právnické osobě podle zákona č. 82/1998 sb.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.3.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 25.3.2019 Číslo Sněmovního tisku 418 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 201 ze dne 25.3.2019
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(166 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(129 kB)
(52 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.3.2019 – 13.3.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBALJQB2L.doc 26 kB 25.3.2019
Stanovisko st_ALBSBALJQB2L.doc 51 kB 25.3.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk