Identifikace materiálu
Čj. OVA 171/19 PID ALBSB9S92LBO
Čj. předkladatele 7602/2019-UVCR Datum autorizace 27.2.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova komunikace
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele
Důvod předložení Návrh se předkládá mimo plán legislativních prací vlády s ohledem na potřebu reagovat na aktuální problémy předmětné právní úpravy v praxi.
Popis Cílem předloženého návrhu zákona je podpořit konkurenci na trhu elektronických komunikací a podpořit soutěž uvnitř oligopolní struktury trhu
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.3.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 27.2.2019 Číslo Sněmovního tisku 420 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 145 ze dne 27.2.2019
Znění PDF
DOC
(58 kB)
(164 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB9TKD23C.doc 26 kB 28.2.2019
Materiál ma_ALBSB9UALP7T.doc 56 kB 1.3.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSB9TKD23C.docx 30 kB 28.2.2019
Průvodní dopis pd_ALBSB9UALP7T.doc 22 kB 1.3.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk