Identifikace materiálu
Čj. OVA 372/19 PID ALBSB9MC3UCC
Čj. předkladatele 421/2019-MZE-11191 Datum autorizace 28.2.2019
Popis
Název materiálu Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělské plodiny
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis Cílem navrhované úpravy je zejména nově regulovat oblast uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu chmele. Návrh zákona reaguje na praxi, kdy je rozmnožovací materiál chmele množen zejména metodou mikrorozmnožování.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.7.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 1.7.2019 Číslo Sněmovního tisku 553 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 458 ze dne 1.7.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(172 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.2.2019 – 28.3.2019 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , PSP , Senát , SMOČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBDXH3SFX.docx 14 kB 12.7.2019
Materiál ma_KORNBDXH3SFX.docx 93 kB 12.7.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBDXH3SFX.docx 188 kB 12.7.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBDXH3SFX.docx 22 kB 12.7.2019
Průvodní dopis pd_KORNBDXH3SFX.docx 39 kB 12.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk