Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSB9LN34CF
Čj. předkladatele MF-1882/2019/32-13 Datum autorizace 21.2.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova celní politika; členství České republiky v Evropské unii; daně
Oblast práva Finanční právo/Celní právo
Důvod předložení Návrh vyhlášky se předkládá z důvodu potřeby provedení dílčích technických změn vyhlášky č. 245/2016 Sb. reagujících zejména na legislativní změny v oblasti daní a na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie.
Popis Navrhovaná změna technického charakteru je vyvolána zejména návazností souvisejících připravovaných legislativních změn návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (senátní tisk č. 32, sněmovní tisk č. 206), který mimo jiné obsahuje změnu právní úpravy zahřívaných tabákových výrobků, a dále potřebou drobných formálních úprav ve spojitosti s plánovaným vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.4.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.2.2019 – 7.3.2019 Adresa připomínek eklep@mfcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , DAČR , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-KDP , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , PSP_ZV , Senát_ZV , SPČR , SSHR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBA9NQHC3.doc 90 kB 14.3.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBA9NQHC3.docx 21 kB 14.3.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBA9NQHC3.docx 57 kB 14.3.2019
Materiál ma_KORNBA9NQHC3.docx 47 kB 14.3.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBA9NQHC3.docx 102 kB 14.3.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBA9NQHC3.docx 42 kB 14.3.2019
Průvodní dopis pd_KORNBA9NQHC3.docx 32 kB 14.3.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk