Identifikace materiálu
Čj. OVA 209/19 PID ALBSB9LJ2NW5
Čj. předkladatele 40600/19 Datum autorizace 22.2.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jakuba Michálka, Ivana Bartoše, Mikuláše Peksy, Radka Holomčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (sněmovní tisk č. 406)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova majetek státu
Oblast práva Finanční právo/Majetek státu
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je umožnit organizační složce státu, aby v rámci odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci mohla uplatnit nárok na regresní úhradu způsobené škody vůči jejímu zaměstnanci nebo jiné osobě, která ji tuto škodu způsobila.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.3.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 18.3.2019 Číslo Sněmovního tisku 406 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 184 ze dne 18.3.2019
Znění PDF
DOC
(207 kB)
(167 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(125 kB)
(64 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.2.2019 – 5.3.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPSV , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBADKZLY8.doc 26 kB 18.3.2019
Stanovisko st_KORNBADKZLY8.doc 64 kB 18.3.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk