Identifikace materiálu
Čj. OVA 208/19 PID ALBSB9LHGH1R
Čj. předkladatele 40500/19 Datum autorizace 22.2.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Vojtěcha Pikala, Jana Farského, Lukáše Černohorského, Jakuba Michálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 405)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova hospodářská soutěž; kontrola; poplatky; správní řád
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky; Hospodářství a ekonomika/Hospodářská soutěž; Správní právo/Správní řízení; Ústavní právo/Základní práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zrušení poplatkové povinnosti za podání podnětu k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ÚOHS z moci úřední v rámci dozoru nad dodržováním zákona o zadávání veřejných zak
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.3.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 18.3.2019 Číslo Sněmovního tisku 405 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 183 ze dne 18.3.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(166 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(126 kB)
(54 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.2.2019 – 6.3.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MMR , MPO , MSP , MV , ÚOHS
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBADJV5ZB.doc 25 kB 18.3.2019
Stanovisko st_KORNBADJV5ZB.doc 54 kB 18.3.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk