Identifikace materiálu
Čj. OVA 207/19 PID ALBSB9LHDDHK
Čj. předkladatele 40400/19 Datum autorizace 22.2.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 404)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova urbanismus a výstavba
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Územní plánování a stavební řízení; Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je založit příslušnost Magistrátu hlavního města Prahy k rozhodování v obou instancích v územních řízeních podle stavebního zákona.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.3.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 18.3.2019 Číslo Sněmovního tisku 404 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.2.2019 – 5.3.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MMR , MV , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBADJTZ7V.doc 25 kB 18.3.2019
Stanovisko st_KORNBADJTZ7V.doc 44 kB 18.3.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk