Identifikace materiálu
Čj. OVA 207/19 PID ALBSB9LHDDHK
Čj. předkladatele 40400/19 Datum autorizace 22.2.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 404)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova urbanismus a výstavba
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Územní plánování a stavební řízení; Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je založit příslušnost Magistrátu hlavního města Prahy k rozhodování v obou instancích v územních řízeních podle stavebního zákona.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.3.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 18.3.2019 Číslo Sněmovního tisku 404 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 182 ze dne 18.3.2019
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(166 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(125 kB)
(45 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.2.2019 – 5.3.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MMR , MV , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBADJTZ7V.doc 25 kB 18.3.2019
Stanovisko st_KORNBADJTZ7V.doc 44 kB 18.3.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk