Identifikace materiálu
Čj. OVA 193/19 PID ALBSB9HBPN0A
Čj. předkladatele 40200/19 Datum autorizace 18.2.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Radka Kotena a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 402)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova duševní vlastnictví; ochrana duševního vlastnictví
Oblast práva Občanské právo/Duševní vlastnictví a autorské právo
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zpřístupnit hudební produkci v prostorách, které primárně slouží pro jiné účely než je provozování hudební produkce a jsou navštěvovány za účelem poskytnutí dané služby, nikoliv zpřístupnění hudební produkce.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.3.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 11.3.2019 Číslo Sněmovního tisku 402 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 169 ze dne 11.3.2019
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(166 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(125 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.2.2019 – 22.2.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MK , MMR , MPO , MZD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBA6KMKWJ.doc 25 kB 11.3.2019
Stanovisko st_ALBSBA6KMKWJ.doc 42 kB 11.3.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk