Identifikace materiálu
Čj. OVA 190/19 PID ALBSB9HBL21Q
Čj. předkladatele 39900/19 Datum autorizace 18.2.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Jiřího Maška, Radka Kotena, Jana Bartoška a Hany Aulické Jírovcové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 399)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova služební poměr
Oblast práva Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je upravit povyšování příslušníků bezpečnostních sborů in memoriam, pravidla pro stanovení základních tarifů, odměnu za trvání služebního poměru a výsluhy.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.3.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 11.3.2019 Číslo Sněmovního tisku 399 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 166 ze dne 11.3.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(166 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(184 kB)
(80 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.2.2019 – 27.2.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa BIS , KOM , MF , MPSV , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBA6KJNT6.doc 25 kB 11.3.2019
Stanovisko st_ALBSBA6KJNT6.doc 80 kB 11.3.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk