Identifikace materiálu
Čj. OVA 15/20 PID ALBSB9BGVY8D
Čj. předkladatele MO 38181/2019-1322 Datum autorizace 12.2.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova obrana; zpravodajské služby
Oblast práva Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory
Důvod předložení Materiál se předkládá v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2018 s tím, že předseda Legislativní rady vlády udělil v prosinci 2018 souhlas s předložením návrhu zákona až v roce 2019.
Popis Účelem předloženého návrhu zákona je založit Vojenskému zpravodajství novou působnost spočívající v zabezpečování kybernetické obrany České republiky. Za tím účelem se mu v novele zákona o Vojenském zpravodajství umožní používání technických prostředků kybernetické obrany a upraví pravidla pro jejich použití.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.3.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 16.3.2020 Číslo Sněmovního tisku 800 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 229 ze dne 16.3.2020
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(178 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.2.2019 – 12.3.2019 Adresa připomínek legislativa.mo@army.cz
Připomínková místa BIS , ČNB , ČTÚ , Hrad , KML , KOM , MPO , MSP , MV , MZV , NBÚ , NÚKIB , ÚZSI
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBN3JJKJ1.docx 20 kB 26.3.2020
Materiál ma_KORNBN3JJKJ1.docx 124 kB 26.3.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBN3JJKJ1.docx 81 kB 26.3.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBN3JJKJ1.docx 25 kB 26.3.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBN3JJKJ1.docx 66 kB 26.3.2020
Průvodní dopis pd_KORNBN3JJKJ1.docx 46 kB 26.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk