Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSB95JJLXX
Čj. předkladatele 38900/19 Datum autorizace 6.2.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jiřího Miholy, Karla Raise, Františka Váchy, Václava Klause, Terezy Hyťhové, Jaroslava Foldyny a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 389)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova školství; vzdělávání a výchova
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je přidat k cílům vzdělávání také plnění občanských a společenských povinností a odlišit úroveň dosaženého cíle u světových a evropských kulturních hodnot a tradic.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.2.2019 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku 389 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.2.2019 – 14.2.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KLP , KOM , MK , MO , MPSV , MŠMT , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_ALBSB95JJLXX.pdf 231 kB 6.2.2019
Obálka ob_ALBSB95JJLXX.doc 90 kB 6.2.2019
Návrh usnesení us_ALBSB95JJLXX.doc 50 kB 6.2.2019
Materiál ma_ALBSB95JJLXX.pdf 759 kB 6.2.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk