Identifikace materiálu
Čj. OVA 167/19 PID ALBSB95JJLXX
Čj. předkladatele 38900/19 Datum autorizace 6.2.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jiřího Miholy, Karla Raise, Františka Váchy, Václava Klause, Terezy Hyťhové, Jaroslava Foldyny a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 389)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova školství; vzdělávání a výchova
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je přidat k cílům vzdělávání také plnění občanských a společenských povinností a odlišit úroveň dosaženého cíle u světových a evropských kulturních hodnot a tradic.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.3.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 4.3.2019 Číslo Sněmovního tisku 389 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 148 ze dne 4.3.2019
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(167 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(125 kB)
(40 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.2.2019 – 14.2.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KLP , KOM , MK , MO , MPSV , MŠMT , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB9Y94JUI.doc 25 kB 5.3.2019
Stanovisko st_ALBSB9Y94JUI.doc 40 kB 5.3.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk