Identifikace materiálu
Čj. OVA 266/19 PID ALBSB8AC5VHD
Čj. předkladatele 1201/2019/LEG Datum autorizace 11.1.2019
Popis
Název materiálu Návrh věcného záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví
Typ materiálu Návrh věcného záměru zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdravotnictví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2018.
Popis Cílem předpokládané právní úpravy je pro oblast elektronizace zdravotnictví stanovit centrální pravidla, postupy a standardy.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.4.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.1.2019 – 1.2.2019 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČÚZK , FA , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBAQF6D97.doc 94 kB 1.4.2019
Návrh usnesení us_KORNBAQF6D97.doc 46 kB 1.4.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBAQF6D97.docx 21 kB 1.4.2019
Materiál ma_KORNBAQF6D97.docx 1003 kB 1.4.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBAQF6D97.docx 1255 kB 1.4.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBAQF6D97.doc 1200 kB 1.4.2019
Průvodní dopis pd_KORNBAQF6D97.pdf 668 kB 1.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk