Identifikace materiálu
Čj. OVA 419/19 PID ALBSB83K8S09
Čj. předkladatele 53808/2018 Datum autorizace 8.1.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova veřejné zdraví; zdraví; zdravotnictví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018.
Popis Hlavním důvodem návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví je adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.6.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 24.6.2019 Číslo Sněmovního tisku 530 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.1.2019 – 5.2.2019 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , ČBÚ , ČMKOS , ČÚZK , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , praha-city , PSP , Senát , SMOČR , SPČR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBDFGFKMA.doc 22 kB 24.6.2019
Materiál ma_ALBSBDFGFKMA.docx 121 kB 24.6.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBDFGFKMA.doc 138 kB 24.6.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBDFGFKMA.doc 1650 kB 24.6.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSBDFGFKMA.doc 132 kB 24.6.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBDFGFKMA.doc 164 kB 24.6.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk