Identifikace materiálu
Čj. OVA 419/19 PID ALBSB83K8S09
Čj. předkladatele 53808/2018 Datum autorizace 8.1.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova veřejné zdraví; zdraví; zdravotnictví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018.
Popis Hlavním důvodem návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví je adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.6.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 24.6.2019 Číslo Sněmovního tisku 530 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 453 ze dne 24.6.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(172 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.1.2019 – 5.2.2019 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , ČBÚ , ČMKOS , ČÚZK , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , praha-city , PSP , Senát , SMOČR , SPČR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBDFGFKMA.doc 22 kB 24.6.2019
Materiál ma_ALBSBDFGFKMA.docx 121 kB 24.6.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBDFGFKMA.doc 138 kB 24.6.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBDFGFKMA.doc 1650 kB 24.6.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSBDFGFKMA.doc 132 kB 24.6.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBDFGFKMA.doc 164 kB 24.6.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk