Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSB7JFF3GT
Čj. předkladatele MV-51320/LG-2018 Datum autorizace 17.12.2018
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova územní samosprávné celky
Oblast práva Správní právo/Všeobecná a vnitřní správa
Důvod předložení Plán přípravy vyhlášek na rok 2018.
Popis Hlavním cílem je zejména právně zakotvit podrobnosti o technickém způsobu vedení ověřovacích knih a způsobu provádění oprav v ověřovacích doložkách.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.6.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.12.2018 – 11.1.2019 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , KML , KOM , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SMSCR , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBC29R9BG.docx 41 kB 10.5.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBC29R9BG.docx 16 kB 10.5.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBC29R9BG.docx 30 kB 10.5.2019
Materiál ma_ALBSBC29R9BG.docx 27 kB 10.5.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBC29R9BG.docx 27 kB 10.5.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSBC29R9BG.docx 19 kB 10.5.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBC29R9BG.pdf 609 kB 10.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk