Identifikace materiálu
Čj. OVA 1140/18 PID ALBSB7EJR8J1
Čj. předkladatele 35400/18 Datum autorizace 13.12.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jana Volného, Pavla Kováčika, Josefa Kotta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 354)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova ochrana druhové rozmanitosti přírody
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Ochrana přírody a krajiny
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je dočasné zařazení kormorána velkého pod právní režim zvláště chráněných vybraných živočichů a zavedení odpovědnosti státu za škody, které způsobí.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.1.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 7.1.2019 Číslo Sněmovního tisku 354 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 5 ze dne 7.1.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(182 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(124 kB)
(56 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 13.12.2018 – 20.12.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MSP , MZE , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB8897N77.doc 25 kB 8.1.2019
Stanovisko st_ALBSB8897N77.doc 56 kB 8.1.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk