Identifikace materiálu
Čj. OVA 1138/18 PID ALBSB7EHAEFX
Čj. předkladatele 35200/18 Datum autorizace 13.12.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase, Pavla Kováčika a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 352)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova zdravotní pojištění
Oblast práva Sociální zabezpečení/Zdravotní pojištění
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je stanovit výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění za státní pojištěnce na 25 % průměrné mzdy vždy za druhé čtvrtletí předchozího kalendářního roku.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.1.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 7.1.2019 Číslo Sněmovního tisku 352 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 3 ze dne 7.1.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(182 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(167 kB)
(52 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 13.12.2018 – 20.12.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPSV , MZD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB889393T.doc 25 kB 8.1.2019
Stanovisko st_ALBSB889393T.doc 52 kB 8.1.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk