Identifikace materiálu
Čj. OVA 1137/18 PID ALBSB7BJT9TB
Čj. předkladatele 35000/18 Datum autorizace 10.12.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Jana Hamáčka, Ondřeje Veselého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 350)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova sociální politika; školství
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zavést bezplatné školní obědy pro děti v mateřských školách, přípravných třídách základní školy a přípravném stupni základní školy speciální a pro žáky na prvním stupni základních škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.1.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 7.1.2019 Číslo Sněmovního tisku 350 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 2 ze dne 7.1.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(182 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(126 kB)
(44 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.12.2018 – 17.12.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MMR , MPSV , MŠMT , MV , MZD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB888XVUF.doc 25 kB 8.1.2019
Stanovisko st_ALBSB888XVUF.doc 44 kB 8.1.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk