Identifikace materiálu
Čj. OVA 55/19 PID ALBSB7BJBFB7
Čj. předkladatele 17161/18-SSHR Datum autorizace 10.12.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Správa státních hmotných rezerv
Klíčová slova ropný průmysl
Oblast práva Evropské právo/Primární evropské právo
Důvod předložení Předloženo na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je implementace Prováděcí směrnici Komise (EU) 2018/1581, kterou se mění Směrnice Rady 2009/119/ES, pokud jde o metody výpočtu povinností udržovat zásoby.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.6.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.12.2018 – 11.1.2019 Adresa připomínek eklep@sshr.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBDGAASSR.docx 58 kB 25.6.2019
Návrh usnesení us_ALBSBDGAASSR.docx 17 kB 25.6.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSB8JJYGCU.docx 22 kB 18.1.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSB8JJYGCU.docx 25 kB 18.1.2019
Materiál ma_ALBSB8JJYGCU.docx 22 kB 18.1.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSB8JJYGCU.docx 32 kB 18.1.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSB8JJYGCU.docx 19 kB 18.1.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSB8JJYGCU.docx 24 kB 18.1.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSB8JJYGCU.doc 54 kB 18.1.2019
Průvodní dopis pd_ALBSB8XJ2C53.docx 50 kB 31.1.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk