Identifikace materiálu
Čj. OVA 55/19 PID ALBSB7BJBFB7
Čj. předkladatele 17161/18-SSHR Datum autorizace 10.12.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Správa státních hmotných rezerv
Klíčová slova ropný průmysl
Oblast práva Evropské právo/Primární evropské právo
Důvod předložení Předloženo na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je implementace Prováděcí směrnici Komise (EU) 2018/1581, kterou se mění Směrnice Rady 2009/119/ES, pokud jde o metody výpočtu povinností udržovat zásoby.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.7.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 8.7.2019 Číslo Sněmovního tisku 552 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 480 ze dne 8.7.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(174 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.12.2018 – 11.1.2019 Adresa připomínek eklep@sshr.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBE5HAH7R.docx 12 kB 16.7.2019
Materiál ma_ALBSBE5HAH7R.docx 26 kB 16.7.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBE5HAH7R.docx 31 kB 16.7.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBE5HAH7R.docx 18 kB 16.7.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSBE5HAH7R.docx 24 kB 16.7.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBE5HAH7R.doc 54 kB 16.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk