Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSB77GWFYL
Čj. předkladatele 2927/2018-NÚKIB-E/110 Datum autorizace 6.12.2018
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Klíčová slova administrativa; bezpečnostní politika; informace a zpracování informací; informační a komunikační technologie; informační systémy; veřejná správa
Oblast práva Ústavní právo/Moc výkonná a orgány státní správy; Správní právo/Informace; osobní údaje; utajované skutečnosti
Důvod předložení Předkládáno na základě Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2018 a dle usnesení vlády ze dne 18. dubna 2018 č. 241.
Popis Usnesením vlády ze dne 18. dubna 2018 č. 241 byl Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost uložen úkol provést změnu vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, tak, aby byly jako významné informační systémy určeny všechny informační systémy spravované orgány veřejné moci, u kterých by narušení bezpečnosti informací mohlo omezit nebo výrazně ohrozit výkon působnosti orgánu veřejné moci a které nejsou kritickou informační infrastrukturou nebo informačním systémem základní služby.
Poznámky V rámci Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2018 byla udělena výjimka z povinnosti zpracovat k návrhu vyhlášky RIA.
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.6.2020 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.12.2018 – 2.1.2019 Adresa připomínek legislativa@nukib.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , praha-city , PSP , RRTV , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBQ9EAR3L.doc 94 kB 5.6.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBQ9EAR3L.docx 15 kB 5.6.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBQ9EAR3L.docx 203 kB 5.6.2020
Materiál ma_KORNBQ9EAR3L.docx 22 kB 5.6.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBQ9EAR3L.docx 40 kB 5.6.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBQ9EAR3L.docx 85 kB 5.6.2020
Průvodní dopis pd_KORNBQ9EAR3L.pdf 576 kB 5.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk