Identifikace materiálu
Čj. OVA 1081/18 PID ALBSB77DD87E
Čj. předkladatele MZP/2018/410/711 Datum autorizace 6.12.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova ochrana životního prostředí; vodní hospodářství; životní prostředí - složky
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Vodní právo
Důvod předložení Cílem návrhu je výlučně zrušení nařízení vlády č. 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod, a to z důvodu zrušení zmocňovacího ustanovení pro jeho vydání.
Popis Návrh nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod reaguje na novelu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 113/2018 Sb. a která nabude účinnosti dne 1. ledna 2019.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.12.2018 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 17.12.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB77DD87E.doc 94 kB 6.12.2018
Návrh usnesení us_ALBSB77DD87E.doc 32 kB 6.12.2018
Předkládací zpráva zp_ALBSB77DD87E.doc 38 kB 6.12.2018
Důvodová zpráva zd_ALBSB77DD87E.doc 70 kB 6.12.2018
Materiál ma_ALBSB77DD87E.docx 15 kB 6.12.2018
Průvodní dopis pd_ALBSB77DD87E.zip 584 kB 6.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk