Identifikace materiálu
Čj. OVA 1081/18 PID ALBSB77DD87E
Čj. předkladatele MZP/2018/410/711 Datum autorizace 6.12.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova ochrana životního prostředí; vodní hospodářství; životní prostředí - složky
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Vodní právo
Důvod předložení Cílem návrhu je výlučně zrušení nařízení vlády č. 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod, a to z důvodu zrušení zmocňovacího ustanovení pro jeho vydání.
Popis Návrh nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod reaguje na novelu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 113/2018 Sb. a která nabude účinnosti dne 1. ledna 2019.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.12.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 17.12.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 848 ze dne 17.12.2018
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(164 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNB7K9FXJK.docx 14 kB 18.12.2018
Průvodní dopis pd_KORNB7K9FXJK.docx 299 kB 18.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk