Identifikace materiálu
Čj. OVA 1097/18 PID ALBSB76HCBYX
Čj. předkladatele 34600/18 Datum autorizace 5.12.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslance Jana Schillera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) (sněmovní tisk č. 346)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova nebezpečné látky a odpady; ochrana životního prostředí; poškozování životního prostředí; stavebnictví
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Ekologické škody
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je umožnit zohledňování zákonem chráněných zájmů v případech umisťování a realizací nových stavebních záměrů v okolí objektů, ve kterých se nachází nebezpečná látka.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.12.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 17.12.2018 Číslo Sněmovního tisku 346 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 852 ze dne 17.12.2018
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(186 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(118 kB)
(44 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.12.2018 – 11.12.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa ČBÚ , KOM , MMR , MV , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB7JKECYH.doc 25 kB 17.12.2018
Stanovisko st_KORNB7JKECYH.doc 43 kB 17.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk