Identifikace materiálu
Čj. OVA 1097/18 PID ALBSB76HCBYX
Čj. předkladatele 34600/18 Datum autorizace 5.12.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslance Jana Schillera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) (sněmovní tisk č. 346)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova nebezpečné látky a odpady; ochrana životního prostředí; poškozování životního prostředí; stavebnictví
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Ekologické škody
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je umožnit zohledňování zákonem chráněných zájmů v případech umisťování a realizací nových stavebních záměrů v okolí objektů, ve kterých se nachází nebezpečná látka.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.12.2018 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 17.12.2018 Číslo Sněmovního tisku 346 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.12.2018 – 11.12.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa ČBÚ , KOM , MMR , MV , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_ALBSB7EJ2FRU.pdf 290 kB 13.12.2018
Obálka ob_ALBSB7EJ2FRU.doc 90 kB 13.12.2018
Návrh usnesení us_ALBSB7EJ2FRU.doc 50 kB 13.12.2018
Příloha návrhu usnesení up_ALBSB7EJ2FRU.docx 27 kB 13.12.2018
Předkládací zpráva zp_ALBSB7EJ2FRU.docx 39 kB 13.12.2018
Materiál ma_ALBSB7EJ2FRU.pdf 932 kB 13.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk