Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSB6XHEMIE
Čj. předkladatele 51468/2018-MZE-12152 Datum autorizace 30.11.2018
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova daně
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Důvod předložení K provedení § 57 odst. 23 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
Popis Návrh vyhlášky o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.3.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.11.2018 – 7.12.2018 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa KOM , Komora-AGRO , MD , MF , MMR , MPSV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB9RKML9D.docx 17 kB 27.2.2019
Předkládací zpráva zp_KORNB9RKML9D.docx 24 kB 27.2.2019
Důvodová zpráva zd_KORNB9RKML9D.docx 50 kB 27.2.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNB9RKML9D.docx 34 kB 27.2.2019
Materiál ma_KORNB9RKML9D.docx 40 kB 27.2.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNB9RKML9D.docx 27 kB 27.2.2019
Průvodní dopis pd_KORNB9RKML9D.docx 39 kB 27.2.2019
Další příloha materiálu mp_KORNB9RKML9D.pdf 202 kB 27.2.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk