Identifikace materiálu
Čj. OVA 1096/18 PID ALBSB6WK4D93
Čj. předkladatele 33800/18 Datum autorizace 27.11.2018
Popis
Název materiálu Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 338)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova doprava osobní; pozemní komunikace; přestupky
Oblast práva Správní právo/Pozemní komunikace; Správní právo/Přestupky a správní trestání
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zavedení výjimky ze zákazu řízení po požití alkoholu pro cyklisty na cyklostezkách , účelových a místních komunikacích a silnicích III. třídy.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.12.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 17.12.2018 Číslo Sněmovního tisku 338 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 851 ze dne 17.12.2018
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(186 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(135 kB)
(62 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.11.2018 – 6.12.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB7KCK6JQ.doc 24 kB 18.12.2018
Stanovisko st_KORNB7KCK6JQ.doc 62 kB 18.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk