Identifikace materiálu
Čj. OVA 1015/18 PID ALBSB69GLSTL
Čj. předkladatele 31800/18 Datum autorizace 6.11.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jakuba Michálka, Lukáše Koláříka, Františka Kopřivy, Mikuláše Ferjenčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 318)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova informační systémy; osobní údaje
Oblast práva Správní právo/Informace; osobní údaje; utajované skutečnosti
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je rozšířit okruh informací vedených v evidenci skutečných majitelů, které budou nově veřejně přístupné prostřednictvím internetu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.12.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 3.12.2018 Číslo Sněmovního tisku 318 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 810 ze dne 3.12.2018
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(186 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(135 kB)
(59 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.11.2018 – 15.11.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPO , MSP , MV , ÚOOÚ
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB74HKL4G.doc 26 kB 3.12.2018
Stanovisko st_KORNB74K7S6U.doc 58 kB 3.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk