Identifikace materiálu
Čj. OVA 1018/18 PID ALBSB69GCHIW
Čj. předkladatele 32100/18 Datum autorizace 6.11.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a Zdeňka Podala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 321)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova stavebnictví; vodní hospodářství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Vodní právo
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je posílit zadržování vody v krajině vytvořením zvláštní skupiny teréních úprav a usnadnění výstavby vymezeného okruhu malých vodních děl.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.12.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 3.12.2018 Číslo Sněmovního tisku 321 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 813 ze dne 3.12.2018
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(186 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(149 kB)
(56 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.11.2018 – 20.11.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MMR , MZE , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB74J4FI6.doc 25 kB 3.12.2018
Stanovisko st_KORNB74J4FI6.doc 54 kB 3.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk