Identifikace materiálu
Čj. OVA 1017/18 PID ALBSB69GB3X2
Čj. předkladatele 32000/18 Datum autorizace 6.11.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Patrika Nachera, Roberta Králíčka, Marka Nováka, Petra Venhody, Tomáše Kohoutka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 320)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova právní spor; soudnictví
Oblast práva Civilní právo procesní/Občanské právo procesní; Civilní právo procesní/Soudy a soudci
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je posílení procesního postavení správních orgánů, které rozhodovaly v soukromoprávních věcech v navazujícím řízení před soudem podle části páté občanského soudního řádu (řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem) a založení povinnosti soudu vypořádat se s rozhodnutím správního orgánu v odůvodnění rozsudku.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.12.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 3.12.2018 Číslo Sněmovního tisku 320 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 812 ze dne 3.12.2018
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(186 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(125 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.11.2018 – 14.11.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB74J5V6Y.doc 25 kB 3.12.2018
Stanovisko st_ALBSB74J5V6Y.doc 41 kB 3.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk