Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSB63F32SK
Čj. předkladatele 32081/2018-OHR Datum autorizace 31.10.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona o ochraně oznamovatelů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova korupce
Oblast práva Civilní právo procesní/Občanské právo procesní; Pracovní právo/Státní služba
Důvod předložení Vláda se ve svém Programovém prohlášení vlády České republiky zavázala, že předloží „účinné právní nástroje k ochraně oznamovatelů korupce (whistleblowing)“ (kapitola „Právo a spravedlnost“). Tento závazek je dále rozvinut ve Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022. Úkol ke zpracování návrhu zákona o ochraně oznamovatelů je obsažen v Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018. Vedle toho je návrh zákona předkládán v souvislosti s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie, který se nachází v legislativním procesu Evropské unie.
Popis Cílem návrhu je zajistit zaměstnancům, státním zaměstnancům ve služebním poměru, vojákům z povolání a příslušníkům bezpečnostních sborů důvěryhodné kanály pro podávání oznámení o protiprávních jednáních, o kterých se dozvěděli v souvislosti se svým zaměstnáním či službou, a následnou ochranu v situacích, kdy jsou v souvislosti s tímto oznámením v zaměstnání či ve službě postiženi či znevýhodněni. Navrhovaná opatření mají sloužit nejen k ochraně potenciálních oznamovatelů protiprávního jednání, ale také k prevenci protiprávního jednání obecně.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.11.2018 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 31.10.2018 – 28.11.2018 Adresa připomínek svec.michal@vlada.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB63F32SK.doc 176 kB 31.10.2018
Návrh usnesení us_ALBSB63F32SK.doc 54 kB 31.10.2018
Předkládací zpráva zp_ALBSB63F32SK.docx 24 kB 31.10.2018
Důvodová zpráva zd_ALBSB63F32SK.doc 410 kB 31.10.2018
Materiál ma_ALBSB63F32SK.docx 36 kB 31.10.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSB63F32SK.docx 194 kB 31.10.2018
Průvodní dopis pd_ALBSB63F32SK.pdf 306 kB 31.10.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk