Identifikace materiálu
Čj. OVA 162/19 PID ALBSB63DHZLT
Čj. předkladatele 15/2018-510-LD Datum autorizace 31.10.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova energetika; pozemky a stavby; stavebnictví; urbanismus a výstavba; výstavba dálnic
Oblast práva Správní právo/Správní řízení; Správní právo/Pozemní komunikace; Hospodářství a ekonomika/Energetika; Hospodářství a ekonomika/Doprava a komunikace
Důvod předložení Potřeba zefektivnění přípravy a povolovacích procesů u klíčových staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.
Popis Cílem předloženého návrhu zákona je umožnit rychlejší a efektivnější přípravu staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací, a nastavit povolovacích procesy tak, aby jejich délka nebránila včasnému zahájení realizace potřebných staveb.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.12.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 25.11.2019 Číslo Sněmovního tisku 673 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 831 ze dne 25.11.2019
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 31.10.2018 – 28.11.2018 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČBÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , HKČR , KLP , KML , KOM , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSSOUD , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBJGC287E.docx 12 kB 6.12.2019
Materiál ma_ALBSBJGC287E.docx 155 kB 6.12.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBJGC287E.docx 359 kB 6.12.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBJGC287E.docx 42 kB 6.12.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBJGC287E.docx 215 kB 6.12.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSBJGC287E.docx 23 kB 6.12.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBJGC287E.doc 49 kB 6.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk