Identifikace materiálu
Čj. OVA 162/19 PID ALBSB63DHZLT
Čj. předkladatele 15/2018-510-LD Datum autorizace 31.10.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova energetika; pozemky a stavby; stavebnictví; urbanismus a výstavba; výstavba dálnic
Oblast práva Správní právo/Správní řízení; Správní právo/Pozemní komunikace; Hospodářství a ekonomika/Energetika; Hospodářství a ekonomika/Doprava a komunikace
Důvod předložení Potřeba zefektivnění přípravy a povolovacích procesů u klíčových staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.
Popis Cílem předloženého návrhu zákona je umožnit rychlejší a efektivnější přípravu staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací, a nastavit povolovacích procesy tak, aby jejich délka nebránila včasnému zahájení realizace potřebných staveb.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 4.11.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 31.10.2018 – 28.11.2018 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČBÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , HKČR , KLP , KML , KOM , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSSOUD , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBH8CRHQS.pdf 354 kB 29.10.2019
Návrh usnesení us_KORNBH8CRHQS.docx 15 kB 29.10.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBH8CRHQS.docx 20 kB 29.10.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBH8CRHQS.docx 111 kB 29.10.2019
Materiál ma_KORNBH8CRHQS.docx 74 kB 29.10.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBH8CRHQS.docx 358 kB 29.10.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBH8CRHQS.docx 41 kB 29.10.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBH8CRHQS.docx 215 kB 29.10.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBH8CRHQS.docx 23 kB 29.10.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBH8CRHQS.docx 316 kB 29.10.2019
Průvodní dopis pd_ALBSB9CKREOD.zip 51 kB 25.2.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk