Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSB5ZCXYA9
Čj. předkladatele MZDR 44899/2018/LEG Datum autorizace 12.11.2018
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ve znění vyhlášky č. 160/2012 Sb. a vyhlášky č. 327/2013 Sb.
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova léčiva; veterinární činnost; zdraví; zdravotnictví; zemědělství
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Je třeba revidovat stávající výše náhrad výdajů za odborné úkony, a to i s ohledem na novelu zákona č. 66/2017 Sb., a doplnit úkony nové, vztahující se k oblasti klinického hodnocení.
Popis Vyhláška č. 427/2008 Sb. již neodpovídá reálným a aktuálním finančním potřebám dotčených správních orgánů a zejména pak skutečné náročnosti jednotlivých odborných úkonů ke splnění aktuálních odborných a regulatorních standardů. Z tohoto důvodu bylo třeba revidovat stávající výše náhrad výdajů za odborné úkony, a to i s ohledem na novelu zákona č. 66/2017 Sb., pak doplnit úkony nové, vztahující se k oblasti klinického hodnocení.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.5.2019 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.11.2018 – 3.12.2018 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , ČMKOS , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-KVL , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOHS , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSBBZH7LRB.docx 97 kB 13.5.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBBZH7LRB.rtf 572 kB 13.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk