Identifikace materiálu
Čj. OVA 231/19 PID ALBSB5VCNAHD
Čj. předkladatele MO 284092/2018-1322 Datum autorizace 25.10.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova armáda; obrana; příspěvky; vojáci a vojenství
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady; Ústavní právo/Bezpečnost a armáda
Důvod předložení Návrh nařízení vlády je předkládán z důvodu stabilizace příslušníků strážních jednotek Hradní stráže a vojenských výsadkářů.
Popis Návrh nařízení vlády navyšuje stabilizační příspěvek vojenským výsadkářům a dále vojákům Hradní stráže, kteří vykonávají činnosti při ostraze a obraně areálu Pražského hradu a jiných objektů, které jsou dočasným sídlem prezidenta republiky a jeho hostů. Vojenským výsadkářům se stabilizační příspěvek navyšuje ze současných 7 tisíc Kč měsíčně na 10 tisíc Kč měsíčně a vojákům Hradní stráže se stabilizační příspěvek navyšuje ze současných 9 tisíc Kč měsíčně na 11 tisíc Kč měsíčně.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.4.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 1.4.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 214 ze dne 1.4.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(168 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.10.2018 – 15.11.2018 Adresa připomínek eklep@army.cz
Připomínková místa Hrad , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBB38ZAUE.docx 23 kB 9.4.2019
Průvodní dopis pd_KORNBB38ZAUE.pdf 156 kB 9.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk