Identifikace materiálu
Čj. OVA 1001/18 PID ALBSB5LJFRVE
Čj. předkladatele MPSV-2018/184361-52 Datum autorizace 19.10.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova náhrada škody
Oblast práva Pracovní právo/Zákoník práce
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2018, usnesení vlády č. 302/2005
Popis Zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých v závislosti na procentním zvýšení důchodu
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.12.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 3.12.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 802 ze dne 3.12.2018
Znění PDF
DOC
(279 kB)
(186 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.10.2018 – 9.11.2018 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa ČMKOS , MF , MPO
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSB7ECRCCF.docx 36 kB 13.12.2018
Průvodní dopis pd_ALBSB7ECRCCF.docx 194 kB 13.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk