Identifikace materiálu
Čj. OVA 1041/18 PID ALBSB4TG8XJX
Čj. předkladatele MPSV-2018/157935-51 Datum autorizace 21.9.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova rodina; sociální zabezpečení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, se předkládá na základě Programového prohlášení vlády, ve kterém bylo dohodnuto navýšení rodičovského příspěvku.
Popis Účelem předkládaného návrhu zákona je především zvýšení rodičovského příspěvku z 220 000 Kč na 260 000 Kč při péči o jedno nejmladší dítě v rodině do 4 let věku. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou dvě či více současně narozené děti (vícerčata), činí celková částka rodičovského příspěvku 1,5 násobek částky 260 000 Kč, tj. 390 000 Kč.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.5.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 20.5.2019 Číslo Sněmovního tisku 490 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 361 ze dne 20.5.2019
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(168 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.9.2018 – 22.10.2018 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , ČMKOS , ČSÚ , DAČR , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-EK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBCDKJ378.docx 10 kB 21.5.2019
Materiál ma_KORNBCDKJ378.docx 44 kB 21.5.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBCDKJ378.docx 330 kB 21.5.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBCDKJ378.docx 43 kB 21.5.2019
Průvodní dopis pd_KORNBCDKJ378.docx 295 kB 21.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk