Identifikace materiálu
Čj. OVA 1059/18 PID ALBSB469ZY1H
Čj. předkladatele 46692/2018 - MZE-12152 Datum autorizace 4.9.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova lesnictví
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Usnesení Poslanecké sněmovny č. 305 ze dne 10. 7. 2018, kde se žádá Ministerstvo zemědělství o provedení legislativních změn k účinnému boji proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích, usnesení Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 45 ze dne 6. 6. 2018.
Popis Provedení legislativních změn k účinnému boji proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích, umožnit výjimku z pravidel pro použití reprodukčního materiálu,jednoznačně stanovit povinnosti odborných lesních hospodářů, jejichž činnost hradí stát,zakotvit institut vedení evidence odborných lesních hospodářů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.2.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 4.2.2019 Číslo Sněmovního tisku 408 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 89 ze dne 4.2.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(183 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.9.2018 – 3.10.2018 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , PSP , Senát , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB9CK2XGM.doc 22 kB 13.2.2019
Materiál ma_ALBSB9CK2XGM.doc 138 kB 13.2.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSB9CK2XGM.doc 52 kB 13.2.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSB9CK2XGM.doc 162 kB 13.2.2019
Průvodní dopis pd_ALBSB9CK2XGM.doc 49 kB 13.2.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk