Identifikace materiálu
Čj. OVA 1059/18 PID ALBSB469ZY1H
Čj. předkladatele 46692/2018 - MZE-12152 Datum autorizace 4.9.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova lesnictví
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Usnesení Poslanecké sněmovny č. 305 ze dne 10. 7. 2018, kde se žádá Ministerstvo zemědělství o provedení legislativních změn k účinnému boji proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích, usnesení Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 45 ze dne 6. 6. 2018.
Popis Provedení legislativních změn k účinnému boji proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích, umožnit výjimku z pravidel pro použití reprodukčního materiálu,jednoznačně stanovit povinnosti odborných lesních hospodářů, jejichž činnost hradí stát,zakotvit institut vedení evidence odborných lesních hospodářů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.12.2018 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.9.2018 – 3.10.2018 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , PSP , Senát , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB6XHD92I.doc 34 kB 3.12.2018
Návrh usnesení us_ALBSB6XHD92I.doc 47 kB 3.12.2018
Předkládací zpráva zp_ALBSB6XHD92I.doc 46 kB 3.12.2018
Důvodová zpráva zd_ALBSB6XHD92I.doc 82 kB 3.12.2018
Materiál ma_ALBSB6XHD92I.doc 67 kB 3.12.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSB6XHD92I.doc 84 kB 3.12.2018
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSB6XHD92I.doc 50 kB 3.12.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSB6XHD92I.doc 155 kB 3.12.2018
Vypořádání připomínek vp_ALBSB6XHD92I.doc 543 kB 3.12.2018
Průvodní dopis pd_ALBSB6XHD92I.zip 73 kB 3.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk