Identifikace materiálu
Čj. OVA 1123/18 PID ALBSB45CRGJP
Čj. předkladatele 36028/2018-MZE-12152 Datum autorizace 4.9.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova veterinární činnost
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Veterinární péče
Důvod předložení Adaptace veterinárního zákona na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách.
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.3.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 11.3.2019 Číslo Sněmovního tisku 435 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 165 ze dne 11.3.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(169 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.9.2018 – 3.10.2018 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČMKOS , ČSÚ , DAČR , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-KVL , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , PSP , Senát , SMOČR , SMSCR , ÚOHS , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBA8EQ61E.doc 23 kB 20.3.2019
Materiál ma_KORNBA8EQ61E.doc 489 kB 20.3.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBA8EQ61E.doc 1284 kB 20.3.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBA8EQ61E.doc 328 kB 20.3.2019
Průvodní dopis pd_KORNBA8EQ61E.doc 48 kB 20.3.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk