Identifikace materiálu
Čj. OVA 1054/18 PID ALBSB44GWH6Y
Čj. předkladatele 11/2018-510-LD Datum autorizace 29.8.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava silniční a dálniční
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Doprava a komunikace
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018
Popis Cílem předloženého návrhu je především revize právní úpravy taxislužby a provedení některých dílčích změn v dalších oblastech upravených zákonem o silniční dopravě.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.3.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 27.2.2019 Číslo Sněmovního tisku 431 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 134 ze dne 27.2.2019
Znění PDF
DOC
(57 kB)
(166 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.8.2018 – 26.9.2018 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , HKČR , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚNMZ , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBA7H7LEZ.docx 12 kB 13.3.2019
Materiál ma_ALBSBA7H7LEZ.docx 93 kB 13.3.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBA7H7LEZ.docx 93 kB 13.3.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBA7H7LEZ.docx 17 kB 13.3.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBA7H7LEZ.docx 83 kB 13.3.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSBA7H7LEZ.doc 94 kB 13.3.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBA7H7LEZ.doc 50 kB 13.3.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk