Identifikace materiálu
Čj. OVA 881/18 PID ALBSB3UF4ZZ6
Čj. předkladatele MPO 55847/18/41200/01000 Datum autorizace 22.8.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetika; pohonné hmoty
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Návrh zákona je předkládán na základě Plánu legislativních prací na rok 2018.
Popis Návrh zákona reaguje na některé problémy, které se objevují v oblasti pohonných hmot při aplikaci zákona o pohonných hmotách v praxi. Zpřesňují se a doplňují výjimky z definice distributora pohonných hmot. Další změny se týkají evidence výdeje pohonných hmot včetně povinností s tím spojených a struktury dat dobíjecích stanic zapisovaných do evidence dobíjecích stanic.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 4.1.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 17.12.2018 Číslo Sněmovního tisku 364 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 846 ze dne 17.12.2018
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(187 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.8.2018 – 20.9.2018 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB82FV4KZ.docx 12 kB 2.1.2019
Materiál ma_KORNB82FV4KZ.docx 73 kB 2.1.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNB82FV4KZ.docx 66 kB 2.1.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNB82FV4KZ.docx 26 kB 2.1.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB82FV4KZ.docx 77 kB 2.1.2019
Průvodní dopis pd_KORNB82FV4KZ.docx 489 kB 2.1.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk