Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSB3QAMAG7
Čj. předkladatele MPSV-2018/138485-520 Datum autorizace 17.8.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova organizace práce a pracovní podmínky
Oblast práva Pracovní právo/Zákoník práce; Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Návrh zákona je předkládán v souladu s Plánem legislativních prací na zbývající část roku 2018
Popis Obsahem návrhu zákona je provedení změn v reakci na to, že některá ustanovení současně platné pracovněprávní úpravy se z hlediska praxe jeví jako nevyhovující, popřípadě překonaná a ve shodě s názorem sociálních partnerů je třeba provést jejich změny, a to též s ohledem na vývoj judikatury českých soudů i Soudního dvora EU. Vedle zakotvení valorizačního mechanismu minimální mzdy se navrhuje též koncepční změna úpravy dovolené, zpřesnění a doplnění právní úpravy doručování, změna v jednorázovém odškodnění pozůstalých a změny v zákoně o inspekci práce navazující na dřívější novou kodifikaci v oblasti přestupků.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.9.2018 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.8.2018 – 14.9.2018 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB3QAMAG7.docx 74 kB 17.8.2018
Návrh usnesení us_ALBSB3QAMAG7.docx 30 kB 17.8.2018
Předkládací zpráva zp_ALBSB3QAMAG7.docx 19 kB 17.8.2018
Důvodová zpráva zd_ALBSB3QAMAG7.docx 223 kB 17.8.2018
Materiál ma_ALBSB3QAMAG7.docx 67 kB 17.8.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSB3QAMAG7.doc 520 kB 17.8.2018
Rozdílová tabulka rt_ALBSB3QAMAG7.doc 174 kB 17.8.2018
Průvodní dopis pd_ALBSB3QAMAG7.docx 192 kB 17.8.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk