Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSB37CTGS3
Čj. předkladatele 2/2018-150-LEG Datum autorizace 3.8.2018
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o technických prohlídkách vozidel
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava nákladní; doprava osobní; doprava silniční a dálniční; pozemní komunikace; veřejná doprava
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Doprava a komunikace
Důvod předložení Důvodem předložení navrhovaného materiálu je přijetí novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. V jeho čtvrté části byla změněna ustanovení týkající se provádění technických prohlídek vozidel a hodnocení technické způsobilosti, druhů technických prohlídek, podmínek povolování k provozování stanic měření emisí, včetně oblasti vzdělávání kontrolních techniků. Hlavním předmětem návrhu zákona je v prvé řadě implementace práva EU do vnitrostátního právního řádu, konkrétně transpozici tří směrnic EU.
Popis Návrh vyhlášky o technických prohlídkách vozidel
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.9.2018 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.8.2018 – 17.8.2018 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , HKČR , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB49AG3WX.doc 98 kB 4.9.2018
Předkládací zpráva zp_ALBSB49AG3WX.docx 22 kB 4.9.2018
Důvodová zpráva zd_ALBSB49AG3WX.docx 34 kB 4.9.2018
Materiál ma_ALBSB49AG3WX.docx 5955 kB 4.9.2018
Vypořádání připomínek vp_ALBSB49AG3WX.docx 50 kB 4.9.2018
Průvodní dopis pd_ALBSB49AG3WX.docx 39 kB 4.9.2018
Další příloha materiálu mp_ALBSB49AG3WX.doc 2040 kB 4.9.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk