Identifikace materiálu
Čj. OVA 680/18 PID ALBSB2UJEMY4
Čj. předkladatele 24500/18 Datum autorizace 20.7.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Zbyňka Stanjury, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 245)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova daně; soudnictví
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky; Správní právo/Správní soudnictví
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je upravit řízeni o zajišťovacím příkazu tak, že místo správce daně by o vydání zajišťovacího příkazu rozhodoval správní soud.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.8.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 15.8.2018 Číslo Sněmovního tisku 245 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 515 ze dne 15.8.2018
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(185 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(148 kB)
(46 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.7.2018 – 1.8.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPO , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB3NGKBNC.doc 24 kB 15.8.2018
Stanovisko st_KORNB3NGKBNC.doc 46 kB 15.8.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk