Identifikace materiálu
Čj. OVA 578/18 PID ALBSAZVGCSHK
Čj. předkladatele 21100/18 Datum autorizace 19.6.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Pavly Golasowské, Aleše Juchelky a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 211)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova rodina; Ústava České republiky a ústavní zákony
Oblast práva Ústavní právo/Základní práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zakotvit výslovnou ústavní ochranu manželství jako svazek muže a ženy.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.7.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 10.7.2018 Číslo Sněmovního tisku 211 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 450 ze dne 10.7.2018
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(186 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(121 kB)
(46 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.6.2018 – 2.7.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MPSV , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB2JB76KP.doc 25 kB 10.7.2018
Stanovisko st_ALBSB2JB76KP.doc 46 kB 10.7.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk