Identifikace materiálu
Čj. OVA 577/18 PID ALBSAZUHN714
Čj. předkladatele 21000/18 Datum autorizace 18.6.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslance Václava Klause a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 249/2017 Sb. (sněmovní tisk č. 210)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova smluvní vztahy
Oblast práva Občanské právo/Závazky a smlouvy
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je vynětí některých škol a školských zařízení působících ve formě školské právnické osoby, příspěvkové organizace nebo státní příspěvkové organizace z povinnosti zabezpečit uveřejnění v registru smluv.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.7.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 10.7.2018 Číslo Sněmovního tisku 210 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 449 ze dne 10.7.2018
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(186 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(125 kB)
(50 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.6.2018 – 26.6.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MSP , MŠMT , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB2JB3LZT.doc 25 kB 10.7.2018
Stanovisko st_ALBSB2JB3LZT.doc 50 kB 10.7.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk