Identifikace materiálu
Čj. OVA 533/18 PID ALBSAZGHXCFW
Čj. předkladatele 19200/18 Datum autorizace 6.6.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Karla Raise, Františka Váchy, Kateřiny Valachové, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 192)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova státní správa a samospráva
Oblast práva Správní právo/Všeobecná a vnitřní správa
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je doplnit název státního svátku, který připadá na 17. listopad.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.6.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 26.6.2018 Číslo Sněmovního tisku 192 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 431 ze dne 26.6.2018
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(181 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(123 kB)
(40 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.6.2018 – 15.6.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MK , MŠMT , MV , MZV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB24AZMMC.doc 25 kB 26.6.2018
Stanovisko st_ALBSB24AZMMC.doc 40 kB 26.6.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk